Baltic NO-DIG Conference 2016

Kaevevaba tehnoloogia konverents
17.-18.veebruaril 2016 Tallinna Lauluväljakul

Melker Baltik OÜ on üle kümne aasta korraldanud nn kinnisel ehk kaevevabal meetodil kommunikatsioonide paigaldamise tehnoloogia koolitusi. Tänavune koolitus toimub veidi teises vormis:

17.-18. veebruaril 2016 toimub Tallinna Lauluväljakul kaevevaba tehnoloogia konverents, koolitus ja erialamess BALTIC NO-DIG Conference 2016.

Teie jaoks on reserveeritud 2 klassi, kumbki 25 inimesele, kus vastavalt auditooriumi kvalifikatsioonile käsitletakse erinevaid teemasid alates põhitõdedest kuni suundpuurimise peensusteni. Algajate klassis, kuhu lisaks puurijatele on eriti oodatud kinnisel ehk kaevevabal meetodil teostatavate tööde tellijad, projekteerijad, järelevalve ning omavalitsuste vastava valdkonna esindajad, garanteerime tõlke eesti keelde.
Edasijõudnute loengud toimuvad peamiselt inglise keeles.

Koolitusega paralleelselt toimub kahepäevane kaevevabale tehnoloogiale pühendatud erialamess, kuhu on kutsutud osalema nii seadmete tootjad erinevatest riikidest kui ka tööde tegijad kohalikult turult. Loodame ka erialaliitude aktiivsele osavõtule.

Registreerimine ja lisainfo e-posti aadressil conference(a)melkerbaltik.eu

Более 10-ти лет Melker Baltik OÜ организует обучение на тему технология прокладки коммуникаций бестраншейным или так называемым закрытым методом. В этом году обучение будет проходить в новом формате:

17.-18.февраля 2016 на Певческом Поле в Таллинне состоится специализированная выставка, обучение и конференция по бестраншейным технологиям прокладки коммуникаций BALTIC NO-DIG Conference 2016.

Для Вас организованно два класса по 25 человек, где в зависимости от квалификации аудитории будут рассматриваться различные темы, начиная от основ и заканчивая  тонкостями направленного бурения. Класс для начинающих кроме бурильщиков будет особенно полезен: заказчикам работ проводимых закрытым или бестраншейным методом, проектировщикам, надзорным организациям и представителям соответствующих отделов местных самоуправлений.
В классе для проффесионалов лекции проводятся в основном на английском языке.

Параллельно с обучением будет проходить двухдневная специализированная выставка, посвященная бестраншейным технологиям, куда для участия приглашены как производители оборудования из различных стран, так и  компании занимающиеся бурением на местном рынке. Мы надеемся на активное участие профессиональных ассоциаций из соседних стран.

Регистрация и дополнительная информация по электронной почте conference(a)melkerbaltik.eu

 

, , , , , , , ,


Kataloog

Open all | Close all