Baltic No Dig Conference

Kinnistel meetoditel kommunikatsioonide rajamisele pühendatud Baltimaade esimene rahvusvaheline konverents on tänaseks ajalugu. 17. – 18. veebruaril 2016 Tallinna Lauluväljakul toimunud üritust külastas üle 100 inimese Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt ja Soomest. Kahepäevasest erialakoolitusest võttis osa 18 inimest, kes kõik läbisid edukalt ka lõputesti ja said vastava tunnistuse.

Kogu ürituse peasündmusele ehk konverentsile lootsime aktiivsemat osavõttu, kuna see üritus oli tasuta. Kahjuks jäidki üle 50 tk konverentsi logoga meenet ootama neid kes registreerisid oma osavõtu, kuid jätsid tulemata.

Millest räägiti: kivistuvad puurimissegud, puurpea asukoha määramine raskesti juurdepääsetavates kohtades, kaablite ja torude tõmbejõu määramine ja mõõtmine, puurimissegude taaskasutus jpm.

Korraldajate meeskonda esindav Aleksander Nõomaa käis välja idee moodustada Baltimaade ühine kaevevaba assotsiatsioon, eesmärgiga tutvustada tellijatele NO DIG tehnoloogia uusimaid saavutusi ning esindada meie piirkonna tegijaid rahvusvahelistel üritustel.

Kõik sellekohased mõtted ja kommentaarid palume saata aadressile conference@melkerbaltik.eu

Konverentsi peakorraldaja MELKER BALTIK OÜ kuulutas välja konkursi parimatele NO DIG meetodil teostatud töödele. Konkursil osalemiseks palume täita küsimustik aadressil https://melkerbaltik.eu/hdd-dialogs/

Tuletame meelde, et konkursi esimese koha auhind on vee- ja põrutuskindel mobiiltelefon, teise koha auhind veekindel fotokaamera ning kolmanda koha vääriliseks hinnatud kaevevaba lugu saab kutse ühele inimesele tasuta osalemiseks järgmise aasta koolitusel.

Suur tänu kõigile, kes oma osalemisega toetasid konverentsi korraldamist:

Hr. Jukka Huusko – FiSTT, Merko Infra AS, Eltel Networks AS, Terrat AS, Hr. Margus Maripuu –     Vihmer OÜ,  AT-Boretec GmbH, Bagela GmbH, Cebo Holland B.V., Digital Control GmbH, Hunting Trenchless Inc, Terra AG,  Sitetec BV, Evopipes SIA.

Soovime kõigile edukat hooaega ning kohtumiseni veebruaris 2017.


Kataloog

Open all | Close all